Slepenais pircējs

Slepenais pakalpojuma sniegšanas vietas apmeklējums (Mystery shopping) ir populāra metode, lai objektīvi novērtētu klientu apkalpošanas kvalitāti. Izmantojot šo metodi, slepenais veikala apmeklējuma veicējs (mystery shopper) ierodas pakalpojuma sniegšanas vietā kā ikdienas pakalpojuma saņēmējs un seko klienta norādītajam scenārijam, vienlaikus novērtējot pakalpojuma sniedzēja sniegto klientu apkalpošanas kvalitāti.

 Mystery shopping

Ar slepenā pakalpojuma sniegšanas apmeklējuma palīdzību, klientam tiek dota iespēja objektīvi novērtēt darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti un sekot līdzi rezultātiem, izmantojot detalizētu iegūto datu atspoguļojumu elektroniska pārskata veidā. Pārskats sniedz iespēju ne tikai vērtēt klientu apmierinātību, bet arī nodrošina iespēju analizēt datus, plānojot turpmāku uzņēmuma attīstību, ietverot konkurentu izpēti.

Šādā veidā uzņēmuma vadībai tiek sniegta uz patiesiem datiem balstīta informācija par to darbinieku darba kvalitāti klientu apkalpošanas jomā. Rezultātā ir iespēja redzēt aspektus, kas, iespējams, kavē uzņēmuma attīstību, novērtēt vājākos klientu apkalpošanas punktus un redzēt labākos klientu apkalpošanas piemērus.  Slepenā pakalpojuma novērtējuma laikā iegūto datu analīze dod iespēju sasniegt vēl labākus rezultātus nākotnē.

Profesionāla klientu apkalpošana …

  • Garantē iespēju piesaistīt vairāk klientu. Īstenojot augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu un profesionālu klientu apkalpošanu, tiek nodrošināta iespēja nokļūt soli priekšā konkurentu uzņēmumiem.
  • Uzlabo Jūsu sniegtā pakalpojuma apjomus. Statistika liecina, ka klienti ir gatavi tērēt 8-22% virs vidējā pirkuma summas, ja klientu apkalpošana ir patīkama un virzīta uz klienta vēlmju izzināšanu profesionālā veidā.
  • Dod iespēju palielināt patstāvīgo klientu skaitu. Uzticami klienti novērtē kvalitāti un ir ieinteresēti atkārtoti atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja, kas spēj nodrošināt viņu vēlmēm atbilstošāko pakalpojumu sniegšanu.
  • Veicina patīkamāku darba vidi. Gandarīti klienti uzlabos darbinieku noskaņojumu un vispārējo atmosfēru uzņēmumā.
  • Nodrošina bezmaksas uzņēmuma publicitāti. Klients kļūst par Jūsu uzņēmuma vārda pārdevēju- viņš dalās ar pozitīvo pieredzi par uzņēmumu, norādot uz saņemto pakalpojumu augsto kvalitāti un klientu apkalpošanas standartu ievērošanu, kā rezultātā tiek veikt jaunu klientu piesaiste.