Online tarkvara

Kvaliteetne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv online tarkvara on oluline nii Teie kui ka meie jaoks. Hea internetipõhine süsteem aitab meil leida, koolitada, juhendada ja hallata testostjaid; korraldada tagasiside kogumist ja edastada töödeldud info Teile. Internetipõhine tarkvara on kasulik ka Teile, kuna see tagab kiire ja mugava ligipääsu andmetele ning võimaldab neid lihtsasti analüüsida. Service Check teeb koostööd rahvusvaheliselt hinnatud tarkvara arendajaga Checker Software Systems Ltd.

Meie internetipõhine tarkvara võimaldab Teil:

  • Kasutada süsteemi eesti, inglise, vene ja paljudes muudes keeltes.
  • Jälgida projekti kogu selle läbiviimise perioodi vältel.
  • Võrrelda uusi tulemusi varasematega ja näha trende.
  • Eksportida andmeid erinevatesse failiformaatidesse.
  • Pääseda tarkvarasse piiramatu arvu erinevate õigustega kasutajatega.
  • Muuta tulemusi illustreerivaid jooniseid, tabeleid, diagramme ja graafikuid vastavalt vajadustele ning neid hõlpsasti alla laadida.
  • Saada e-maili või SMSi teel automaatseid infoteateid.

Tarkvara tutvustav videolõik:

Tarkvaras on võimalik luua arvukal hulgal erinevat tüüpi jooniseid, tabeleid ja graafikuid. Näiteks üksikute visiitide raportitest ülevaate saamiseks on võimalik kasutada lihtsat tabelit, kus on muuhulgas näha külastuse kuupäev, haru nimi ja saadud tulemus. Samuti on võimalik raport iga visiidi kohta ka alla laadida.

Performance summay table

Harude võrdlust saab illustreerida tulpdiagrammiga, uuringutulemuste muutumist ajas aga joondiagrammiga. Sarnaseid jooniseid on võimalik koostada ka erinevate karakteristikute alusel, näiteks võib eraldi välja tuua erinevat tüüpi harude (piirkond, suurus või muu omadus) tulemuste võrdlust.

Performance summary columns

Performance summary line graph

Igale küsimusele antud vastuseid on lihtne ka detailsemalt analüüsida.Seda saab teha näiteks tabeli kujul või vaadelda küsimustele antud vastuseid harude kaupa tulpdiagrammil.

Answers frequencies

Grade by question

Konkreetsete eesmärkide täitmist on mugav jälgida selleks mõeldud joonistelt.

Goals1Goals2

Vajaduse korral saab uuringutulemusi illustreerida ka kaardil.

Results on a map

Eespool toodud näited on vaid väike osa kogu tarkvarapaketivõimalustest. Süsteem areneb ning uuendusi lisandub pidevalt.